لیست کامل مشارکت کنندگان در نمایشگاه ایران اگروفود ۲۰۱۷ اعلام شد.
لیست کامل مشارکت کنندگان در نمایشگاه ایران اگروفود ۲۰۱۷ اعلام شد.

به گزارش اگروفودنیوز در این لیست علاوه بر نام شرکتها ، شماره سالن و غرفه ها نیز قید گردیده است.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Exhibitor.List.WEB.iaf17  ( برای دستیابی به اسامی مشارکت کنندگان بیست چهارمین نمایشگاه ایران اگروفود فایل مقابل را کلیک کنید)